De Antieksite informatie-pagina (geen antiquair)

De Antieksite informatie-pagina (geen antiquair)

Zuid-Holland, Nederland
Contactpersoon:
de heer H Hoezen
Adres:
Zuidpolderstraat 49a/b
3074XT Rotterdam
Zuid-Holland Nederland
Contactgegevens:
tel. DeAntieksite zelf handelt NIET in antiek en kan er GEEN informatie over verstrekken.
Openingstijden:
Meld u aan voor de nieuwsbrief via onderstaande link:

Informatie aanvragen bij De Antieksite informatie-pagina (geen antiquair):

Specialisatie De Antieksite informatie-pagina (geen antiquair)

INFORMATIE OVER DEANTIEKSITE.NL EN ALGEMENE PRIVACY VERKLARING.


OVER DEANTIEKSITE.NL

ONZE VISIE
Antiek en kunst op het internet moeten de kwaliteit uitstralen die bij de branche hoort. DeAntieksite is opgebouwd rond het antiek zelf, als een praktische catalogus, waar het voor de antiek-liefhebber goed toeven is. De potentiƫle klant moet vrij kunnen scharrelen en op een inspirerende wijze antiek kunnen zoeken en vinden. De uiteindelijke verkoop vindt plaats na persoonlijk contact tussen de potentiƫle klant en de handelaar. DeAntieksite is dus geen webshop waar online besteld kan worden.

VOOR WIE
DeAntieksite is uitsluitend bedoeld voor aanbod van antiek en oude kunst van de vakhandel. Wij verwachten van de antiquairs die bij ons zijn aangesloten voldoende vakkennis om de klant goed te kunnen informeren over ieder aangeboden artikel. DeAntieksite vertoont geen replica's, maar uitsluitend echt antiek. Vertoonde kunstvoorwerpen dienen origineel en van goede kwaliteit te zijn.
Wij tonen op deAntieksite geen reclame van externe partijen, zodat alle aandacht wordt gericht op het aanbod van de aangesloten handelaren.


ALGEMENE PRIVACY VERKLARING

Maasbeeld, waarvan DeAntieksite.nl een onderdeel is, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://deAntieksite.nl
Zuidpolderstraat 49B
3074XT Rotterdam

Charlotte Maas is de Functionaris Gegevensbescherming van Maasbeeld - DeAntieksite.nl. Zij is te bereiken via info@deAntieksite.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Maasbeeld - DeAntieksite.nl verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- BTW nummer van klanten buiten Nederland
- Gegevens over uw activiteiten op onze website (anoniem via statistieken)
- Internetbrowser en apparaat type (anoniem via statistieken)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens


Doel en grondslag

Maasbeeld - DeAntieksite.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van de nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- facturen te kunnen sturen
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maasbeeld - DeAntieksite.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Maasbeeld - DeAntieksite.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Adresboek Mac: adresgegevens voor klantcontact;
Directmail: emailadres worden hier opgeslagen met verwerkersovereenkomst;
Bento: gegevens voor onderhoud websites achter slot en grendel.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Maasbeeld - DeAntieksite.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Personalia > tot opheffing bedrijf of verzoek tot verwijdering > klant contact;
Adres > tot opheffing bedrijf > klant contact;
Mailadres > tot opzegging of opheffing bedrijf > nieuwsbrieven.
Delen van persoonsgegevens met derden > Maasbeeld - DeAntieksite.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de site gebruikt

DeAntieksite.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. DeAntieksite.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Wij hoeven u op de website niet te informeren over deze cookies.
Er wordt gewerkt aan het anonimiseren van de IP adressen zodat we ook daarvoor geen cookiemelding hoeven te plaatsen.

U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maasbeeld - DeAntieksite.nl en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u bewaar in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deAntieksite.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan ik u een kopie van u identiteitsbewijs vragen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Maasbeeld - DeAntieksite.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Maasbeeld - DeAntieksite.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@deAntieksite.nl.
Maasbeeld - DeAntieksite.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
De website verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding met SSL. Dit kun u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
Met verwerkers voor de statistieken en de nieuwsbrief heeft Maasbeeld een verwerkersovereenkomst.

Deze privacyverklaring is samengesteld via: https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator-start/

Laatst bijgewerkt op 24 mei 2018

top