Wat is antiek?

Definities van antiek

Des te jonger, hoe hoger de eisen

Over de vraag wat wel antiek is en wat niet kan lang gesproken worden. Wij zijn zeer verschillende definities van antiek tegengekomen.

Ook serieuze antiquairs hanteren onderling verschillende definities voor antiek. Voor de één is antiek minstens 150 jaar oud, de ander accepteert zelfs een Citroën DS binnen de definitie van antiek.
Zover willen wij niet gaan. Om de kwaliteit van het aanbod van antiek hoog te houden en toch de verschillende visies te respecteren,hebben wij een algemene vuistregel voor twintigste eeuwse voorwerpen: hoe jonger het antiek, des te hoger zijn de eisen die wij stellen aan de kwaliteit: de historische waarde, esthetiek, zeldzaamheid, vakmanschap, etc. Ook aan beeldende kunst van recentere datum stellen wij dezelfde eisen.
Replica's accepteren wij niet als antiek, tenzij de replica zelf werkelijk oud is en in de omschrijving is beschreven als een replica van antiek dat nog ouder is.

Omschrijving antiek

Het woordenboek beschrijft antiek overigens als volgt:
antiek (<Fr<Gr) I bn 1 behorend tot of betrekking hebbend op de (cultuur van de) Grieken en Romeinen in de klassieke oudheid: de antieke wijsbegeerte; 2 uit oude tijden afkomstig, inz een oude kunststijl vertegenwoordigend: een antieke kast; schertsend ouderwets; II o (collectief) oude kunst-, sier- en gebruiksvoorwerpen: een verzamelaarvan ~; III mv: de Antieken de Grieken en Romeinen in de klassieke oudheid.

top